We hebben diverse machines te huur, neem contact op voor de mogelijkheden. Of als u vragen heeft kunt u ons altijd mailen of bellen.

Huurvoorwaarden

De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort


• De huurder dient de gestelde borg te voldoen
• De minimale huurperiode is een halve dag (=4 uur)
• Met een week wordt 5 werkdagen bedoeld
• Op zaterdag gehuurde machines dienen uiterlijk om 16:30 terug te zijn
• Bij storingen dient u de gehuurde machine direct terug te brengen , aangezien anders de huur normaal wordt berekend. De huurder mag de machines niet zelf demonteren of repareren. Ook mogen er geen wijzigingen worden aangebracht
• De huurder is verplicht de machine goed te onderhouden en te verzekeren. In geval van diefstal of schade door de huurder zelf of door derden veroorzaakt, draagt de huurder alle aansprakelijkheid en dient de huurder of zijn verzekeraar de gehuurde machine tegen getaxeerde waarde te vergoeden
• Men behoort de gehuurde machine alleen te gebruiken waarvoor zij bestemd is
• De machine dient in goede staat en gereinigd terug gebracht te worden, bij nalatigheid wordt minimaal € 15,- reinigingskosten in rekening gebracht
• Het is verboden de gehuurde machine onder te verhuren of aan derden ten gebruik af te staan
• Het gebruik van de machine is geheel voor eigen risico
• De huurprijs dient ook te worden voldaan wanneer de huurder geen gebruik gemaakt heeft van de gehuurde machine
• Adviezen voor het gebruik van de gehuurde machine zijn geheel vrijblijvend
• Bij gebruik van benzine- of dieselmotor dient de huurder regelmatig het oliepeil te controleren, schade door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder
• Indien de huurder de machine in beschadigde toestand inlevert, is de verhuurder gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen
• Ook brandstof komt ten laste van de huurder
• Het huurbedrag dient bij het terugbrengen van de machine direct te worden voldaan, of binnen 14 dagen na factuurdatum, anders wordt de wettelijke rente in rekening gebracht
• Verhuurder blijft ten allen tijde eigenaar van de gehuurde machine
• Indien een tractor of machine per uur wordt gehuurd, is de minimale huur per dag 2 uur
Wijzigingen voorbehouden

Wilt u gebruik maken van de verhuurmogelijkheden of heeft u vragen? Neem contact op met ons.

Huurvoorwaarden downloaden als pdf bestand.